Yeterlilik Belge ve Sertifikalarımız

tc_sb_logo.png

-T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Belgesi

Biyosidal Nedir ?

Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren, canlıkıran demektir.
Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler.
Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler. 

Cansız nesneler üzerinde potansiyel olarak bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler ile miktarlarının kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi ile sağlanan dezenfeksiyon sayesinde, bakteri ve fungusların gelişimini önleme ve öldürmeye ek olarak bazı hedef virüsleri de öldürebilmektedir.

Dezenfektanlar; 

  • mikroorganizmaları etkileme derecelerine,

  • etki mekanizmalarına,

  • kimyasal yapılarına

  • kullanım alanlarına

göre değişik şekillerde sınıflandırılır.

Enfeksiyonlardan korunabilmek için; özellikle sağlık alanında kullanılan dezenfektanlar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler ana grubunda yer alan ürün tipleri aşağıda sıralanmıştır:

1- Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler
2- Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler
3- Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal
4- Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar
5- Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu  web sitesinde (https://www.titck.gov.tr/) yer alan  önemli  listeler linkine tıklayarak biyosidal ruhsata sahip ürün ve firmaları görebilirsiniz. Listeye ulaşmak için lütfen linke tıklaynız ;  

 

*Listede vicem 76. sırada yer almaktadır.

 

 

 

 

-Ce Belgesi 

Ce Belgesi Nedir ?

Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE harflerini görürüz. Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. Avrupa Topluluğu içerisinde satın aldığınız yeni bir telefon, mutfak robotu, televizyon veya boya kaleminde CE işaretini görürsünüz. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

-ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Nedir ?

Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir.

-ISO 22000 :2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000 Nedir ?

Gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek kuruluşun bütün  yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir yönetim sistemi ve işbirliğini kurulması, hayata geçirilmesi, bütün süreçlerin analiz edilip, gerektiğinde güncelleme ve sürekli iyileştirme  yapılmasının  hedef alındığı uluslar arası ISO 9001 ve uluslar arası Codex Alimentarius Komisyonu(CAC) tarafından geliştirilen HACCP Uygulama aşamaları ve prensipleri  baz alınarak hazırlanmış bir standarttır.

-ISO 22716 :2007 Kozmetik GMP (GoodManufacturingPractices: İyi Ürün Uygulamaları)

ISO 22716 Nedir ?

Genel işletme kurallarını ve organizasyonlar için kılavuz içermektedir. Avrupa Birliği düzenlemeleri için mühim standartlardan biridir. Avrupa pazarında ISO 22716 Kozmetik GMP Belgesi olmayan işletmeciler ticaret yapamamaktadır. Bu nedenle Avrupa pazarına hitap etmek isteyen üreticilerin ISO 22716 Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

tc_sb_logo.png
iso-22000.png
iso-9001.jpg
unnamed.png
CE-logo-9E47C51536-seeklogo.com.png
CE-logo-9E47C51536-seeklogo.com.png
iso-9001.jpg
iso-22000.png
unnamed.png